Nowe wytyczne dostosowane do rozporządzenia Rady Ministrów

Gdy ktoś życie swoje oddaje dla bliźnich... (por. J 15,13) – w obecnym czasie słowa te wypełniają się w umiejętności rezygnacji z własnych potrzeb życia społecznego i religijnego. W takim kontekście „życie swoje oddają” ci, którzy kosztem swoich potrzeb postępują w pełnej harmonii istniejącej między rozumem a wiarą (por. Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 43).
Racjonalne postępowanie w przypadku epidemii przyjmuje zasady prewencji. Lepiej nieco przesadzić w stawianiu tamy przeciw dalszemu rozszerzaniu Covid-19, niż narażać siebie, a co za tym idzie innych.
Duża ilość zarażonych w powiecie krotoszyńskim przemawia za bezwzględnym podporządkowaniem się rozporządzeniom władz państwowych, służącym ochronie zdrowia i życia w czasie epidemii. Motywacją dla chrześcijan jest właściwe rozumienie przykazania miłości Boga i bliźniego (por. 1J 4,20). Dlatego apeluję o rozumne korzystanie z nowych, trochę rozluźnionych zasad życia religijnego.

 

Msza św.
Z dniem 20 kwietnia, będziemy mogli w nieco szerszym gronie uczestniczyć w Mszach św. w kościołach. W naszej Bazylice jest to 46 osób (nie licząc prezbiterium). Wszyscy uczestnicy nabożeństw są zobowiązani do zakrycia nosa i ust według rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Komunia św.
Przy przyjmowaniu Komunii świętej twarz należy odsłonić w taki sposób, aby nie dotykać rękami twarzowej części maski, ale złapać za zausznik. Należy pamiętać również, że w naszej sytuacji preferowanym sposobem jest przyjmowanie Komunii na rękę.

 

Spowiedź
Okazja do spowiedzi będzie 15 minut przed każdą Mszą św. poranną i 30 minut przed Mszą św. wieczorną. Obowiązek zasłonięcia ust i nosa dotyczy penitenta i spowiednika. Miejscem sakramentu pokuty pozostaje kaplica św. Jana Pawła II (przy ołtarzu Matki Bożej Literackiej).

 

Cmentarz
Z dniem 20 kwietnia krotoszyński cmentarz będzie otwarty na ogólnych zasadach obowiązujących na terenie Polski.

 

 


 « powrót

 

 


Msze święte

Niedziela: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00 (od IX do V), 20.00 (od VI do VIII)

Dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 8.30 do 18.30; niedzile i święta od 13.00 do 16.00
 

Spowiedź święta

W godzinach Mszy św. 

soboty od 16.00 do 17.00
pierwszy czwartek miesiąca od 18.00 do 19.00

pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 17.00 i od 18.00 do 19.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: poniedziałek - 9.00-12.00
i 16.00-17.00; 19.00 (dla narzeczonych)
wtorek - sobota 9.00-12.00

 

Komentarz do Ewangelii

 

Caritas

Specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie i chodziki są do wypożyczenia w godzinach urzędowania biura parafialnego -

od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00.

 

Indywidualne umówienie terminu i godziny odbioru sprzętu - tel. nr 62 725 29 03 (biuro parafialne).