INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2014/2015

Program duszpasterski na rok 2014/2015
Nawróćcie sie i wierzcie w Ewangelię

 Intencja stała:
1. O dary Ducha Świętego dla Papieża Franciszka oraz
Ks. Bpa Edwarda Janiaka i Ks. Bpa Łukasza Buzuna OSPPE
2. O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego,
oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.
3. Za Ojczyznę, Kościół, o pokój na świecie, nawrócenie
grzeszników oraz o błogosławieństwo Boże dla naszych
wspólnot parafialnych i rodzin.
4. O rozkwit modlitwy różańcowej i wspólnot Żywego Różańca
w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela
w Krotoszynie oraz w naszej małej i wielkiej Ojczyźnie.


PAŹDZIERNIK
• Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
• Modlimy się o mocną wiarę, czystość serc i wytrwałość dla powołanych do stanu kapłańskiego i zakonnego oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

 

LISTOPAD
• Modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące.
• Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.
• Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

 

GRUDZIEŃ
• Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
• Modlimy się za bezdomnych, cierpiących, samotnych i niekochanych
• Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

 

STYCZEŃ
• Aby wyznawcy różnych religii oraz wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali na rzecz szerzenia pokoju.
• Modlimy się o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.
• Intencja misyjna: Aby w roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnicy i zakonnice na nowo odkryli radość z naśladowania Chrystusa i starali się służyć z zapałem ubogim.

 

LUTY
• Aby więźniowie, szczególnie ludzie młodzi, mieli możliwość powrotu do godnego życia.
• Za osoby chore i cierpiące oraz w podeszłym wieku, o potrzebne siły i Boże błogosławieństwo.
• Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy pozostają w separacji, znaleźli akceptację i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

 

MARZEC
• Aby osoby prowadzące badania naukowe służyły dobru człowieka.
• O dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i o błogosławione owoce rekolekcji parafialnych dla naszej wspólnoty.
• Intencja misyjna: Aby wyjątkowy wkład kobiet w życie Kościoła została zauważona i doceniona.

 

KWIECIEŃ
• Aby ludzie uczyli się szanować i troszczyć o stworzenie jako o dar Boży.
• Modlimy się za przystępujących do sakramentu pokuty o łaskę dobrej i owocnej spowiedzi świętej oraz za spowiedników o dar cierpliwości, mądrości i roztropności dla nich.
• Intencja misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie mogli doświadczyć umacniającej obecności Zmartwychwstałego Pana i solidarności Kościoła.

 

MAJ
• Abyśmy odrzucając postawę obojętności, zatroszczyli się o ludzi, którzy cierpią,
szczególnie o chorych i ubogich.
• W intencji maturzystów, studentów i egzaminujących o światło Ducha Świętego oraz dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej o przyjaźń z Panem Jezusem.
• Intencja misyjna: Aby dzięki orędownictwu Maryi chrześcijanie żyjący w środowiskach zlaicyzowanych byli gotowi do głoszenia Jezusa.

 

CZERWIEC
• Aby migranci i uchodźcy byli dobrze przyjmowani i traktowani z szacunkiem w krajach,
do których przybywają.
• Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju
(w sposób szczególny za nasze diecezjalne Radio Rodzina i Dwutygodnik Opiekun).
• Intencja misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudziło w wielu młodych pragnienie powołania do życia kapłańskiego lub zakonnego. (pamiętamy o powołanych z naszej parafii)

 

LIPIEC
• Aby politycy we wszystkich formach swojego zaangażowania kierowali się
miłością i odpowiedzialnością.
• W podziękowaniu za łaskę wiary, z prośbą o potrzebne łaski aby być wiernym Panu Bogu
i o dar owocnego przeżycia wypoczynku.
• Intencja misyjna: Aby wobec nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki Łacińskiej mogli świadczyć o miłości do ubogich i aby mieli udział w tworzeniu bardziej braterskiego społeczeństwa.

 

SIERPIEŃ
• Aby wolontariusze wspaniałomyślnie angażowali się w służbę ludziom potrzebującym.
• Modlimy się o trzeźwość naszego narodu.
• Intencja misyjna: Abyśmy byli wsparciem dla tych, którzy znaleźli się na marginesie ludzkiego życia
i społeczeństwa.

 

WRZESIEŃ
• Aby wzrastały możliwości kształcenia i zatrudnienia dla młodych ludzi.
• W intencji dzieci i młodzieży naszej parafii rozpoczynających nowy rok szkolnym.
• Intencja misyjna: Aby katecheci dawali świadectwo życia zgodnego z wiarą, którą głoszą.

 

 

Idąc za Nią , nie zbłądzisz.
Modląc się do Niej, nie zwątpisz.
Myśląc o Niej , nie zmylisz się.
Jej się trzymając, nie zginiesz.
Pod jej opieką nie doznasz lęku.
Gdy cię prowadzić będzie, nie utrudzisz się.
Gdy ci łaskawa będzie, dojdziesz do celu.

Święty Bernard z Clairvaux

 

 

Kontakt z opiekunem ks. Marcinem Nowickim: ksmarcinnowicki@gmail.com 

                                                                                    lub tel. 505 248 825« powrót

 
Msze święte

Niedziela: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00(od IX do V), 20.00 (od VI do VIII)

Dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 8.30 do 18.30; niedzile i święta od 13.00 do 16.00
 

Spowiedź święta

W godzinach Mszy św. 

soboty od 16.00 do 17.00
pierwszy czwartek miesiąca od 18.00 do 19.00

pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 17.00 i od 18.00 do 19.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: poniedziałek - 9.00-12.00
i 16.00-17.00; 19.00 (dla narzeczonych)
wtorek - sobota 9.00-12.00

 

Komentarz do Ewangelii

 

Caritas

Specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie i chodziki są do wypożyczenia w godzinach urzędowania biura parafialnego -

od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00.

 

Indywidualne umówienie terminu i godziny odbioru sprzętu - tel. nr 62 725 29 03 (biuro parafialne).