I Komunia Święta

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.

 

Dzieci klas III przygotowują się w ciągu całego roku w ramach katechezy do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej; uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godzinie 10.30.
W naszej parafii I Komunia Święta udzielana jest w III Niedziele maja. 

 

Terminy w roku szkolnym 2017/2018

 
 

15.03.2018, czwartek – stroje odbiór, salka przy biurze parafialnym
godz. 16.30 sobota dziewczynki
godz. 17.00 sobota chłopcy
godz. 17.30 niedziela dziewczynki

godz. 18.00 niedziela chłopcy

 

21 marca 2018, środa, godz. 17.00 - zebranie rady rodziców, biblioteka parafialna

 

8 kwitnia 2018, Niedziela Miłosierdzia,

godz. 15.30 – I spowiedź dzieci grupa z niedzieli

godz. 16.00 - Msza św.

po Mszy św. i spowiedź dzieci grupa z soboty
 

od 7 maja 2018 r. od poniedziału do piątku przez dwa tygodnie - próby w kościele (godzina będzie ustalona)
 

18.05.2018,piątek, godz. 15.00 -16.00 - spowiedź przed I komunią dzieci z soboty

18.05.2018,piątek, godz. 16.00 -17.00 - spowiedź przed I komunią dzieci z niedzieli
19.05.2018, sobota, godz. 8.00-9.00 – dodatkowo okazja do spowiedzi dla rodziców
 

19.05.2018, sobota, I Komunia godz. 14.00
 

20.05.2018, niedziela, I Komunia godz. 12.00
 

21.05.2017, niedziela godz. 16.00 Msza św. i nabożeństwo majowe dla grupy „sobotniej”
 

23.05.2018, środa, planowany wyjazd do Częstochowy
 

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZMIANY BĘDĄ PODANE
W RAMACH OGŁOSZEŃ NIEDZIELNYCH W KOŚCIELE!

 

Więcej informacji o sakramencie eucharystii można uzyskać czytając:

Instrukcję Episkopatu Polski

Kodeks Prawa Kanonicznego

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej

 

I Synod Diecezji Kaliskiej

Aneks 19

Instrukcja „Przynależność parafialna i szafarstwo Sakramentów”

Sakramenty powinny być udzielane w parafii przynależności

Racje prawne

Wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i je otrzymywać w zasadzie w parafiach, do których należą. Wynika to z norm, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego odnośnie sakramentów: Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii (I Komunia św.), Namaszczenia Chorych, Małżeństwa.

Racje duszpasterskie

Parafia zapewnia trwały udział w życiu Kościoła. Udział ten wyraża się zwłaszcza w uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej.Świecki katolik ma najpełniejszy przystęp do rzeczywistości Kościoła w parafii. Na proboszczu parafii spoczywa odpowiedzialność i obowiązek odnośnie do zorganizowania i przebiegu przygotowania do sakramentów. On też podejmuje decyzję, czy ktoś jest wystarczająco przygotowany i może być dopuszczony do danego sakramentu.

II. Pierwsza Komunia święta w parafii przynależności

Dzieci powinny przystępować do I Komunii św. w swoich parafiach, również wówczas, kiedy na lekcje religii uczęszczają w szkole położonej na terenie poza parafią ich przynależności. W parafii uczestniczą bowiem we Mszy św. niedzielnej, dzięki czemu na trwałe wkorzeniają się we wspólnotę Kościoła, poznają ją i wychowują się do regularnego udziału w jej życiu, zwłaszcza we Mszy św. w niedzielę. Nie zabezpiecza tego grupa szkolna, która przez pewien czas może dać nawet głębsze przeżycie wiary, lecz w dłuższej perspektywie niesie niebezpieczeństwo zaniechania życia religijnego. Grupa szkolna kończy się bowiem z chwilą ukończenia szkoły. Wówczas brak wkorzenienia w parafię może przejawić się w utracie więzi z Kościołem, zwłaszcza przez permanentną absencję na Mszy św. Niedzielnej

III. Pierwsza Komunia święta poza parafią przynależności

Jeśli istnieją poważne racje, aby dziecko przystąpiło do I Komunii poza parafią swej przynależności, można na to się zgodzić bez osobnego odnoszenia się do Kurii lub Biskupa diecezjalnego. Wówczas proboszcz a quo winien na piśmie zaświadczyć proboszczowi ad quem, że dziecko spełnia wymogi i jest przygotowane do przyjęcia I Komunii św. Jeżeli natomiast w zaświadczeniu stwierdzi, że nie jest przygotowane, wtedy proboszcz ad quem bierze odpowiedzialność za przygotowanie dziecka i on podejmuje decyzję, kiedy dziecko może przystąpić do I Komunii św. O fakcie Komunii powinien powiadomić proboszcza a quo.

 

IV. W sposób podobny należy postępować przy udzielaniu innych

Sakramentów

 
Msze święte

Niedziela: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00(od IX do V), 20.00 (od VI do VIII)

Dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 8.30 do 18.30; niedzile i święta od 13.00 do 16.00
 

Spowiedź święta

W godzinach Mszy św. 

soboty od 16.00 do 17.00
pierwszy czwartek miesiąca od 18.00 do 19.00

pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 17.00 i od 18.00 do 19.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: poniedziałek - 9.00-12.00
i 16.00-17.00; 19.00 (dla narzeczonych)
wtorek - sobota 9.00-12.00

 

Komentarz do Ewangelii

 

Caritas

Specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie i chodziki są do wypożyczenia w godzinach urzędowania biura parafialnego -

od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00.

 

Indywidualne umówienie terminu i godziny odbioru sprzętu - tel. nr 62 725 29 03 (biuro parafialne).