I Komunia Święta

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.

 

Dzieci klas III przygotowują się w ciągu całego roku w ramach katechezy do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej; uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godzinie 10.30.
W naszej parafii I Komunia Święta udzielana jest w III Niedziele maja oraz poprzedzającą sobotę.

 

Terminy w roku szkolnym 2019/2020

 
 

?????.2020, wtorek – stroje odbiór, salka przy biurze parafialnym
godz. 17.00 dziewczynki, godz. 17.30 chłopcy
 

 11 marca 2020, środa, godz. 17.00 (Dom św. Józefa) - zebranie rady rodziców, po jednej osobie z każdej szkoły, biblioteka parafialna

 

????????2020,

godz. 15.00 - wprowadzenie i pierwsza spowiedź dzieci
 

Próby w kościle:

????????

 

Spowiedź

piątek, ???????? godz. 15.30 -16.00 - spowiedź dzieci przed I komunią

od 16.00 do 16.30 dla rodziców

sobota, ????????? godz. 7.30 -8.30 - spowiedź dla rodziców i chrzestnych

SOBOTA 5.09.2020 I KOMUNIA godz. 14.00

NIEDZIELA 6.09.2020 I KOMUNIA godz. 12.00
 

Biały tydzień:

codziennie Msza św. o godz. 17.00

czwartek 21 maja 2020 planowana pielgrzymka do Częstochowy (w zależności od sytuacji Święta Góra Gostyń).

 Msza św. w kaplicy cudownego obrazu o godz. 16.45,

planowany powrót o godz. 21.00
 

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZMIANY BĘDĄ PODANE
W RAMACH OGŁOSZEŃ NIEDZIELNYCH W KOŚCIELE!

 

Więcej informacji o sakramencie eucharystii można uzyskać czytając:

Instrukcję Episkopatu Polski

Kodeks Prawa Kanonicznego

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej

 

I Synod Diecezji Kaliskiej

Aneks 19

Instrukcja „Przynależność parafialna i szafarstwo Sakramentów”

Sakramenty powinny być udzielane w parafii przynależności

Racje prawne

Wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i je otrzymywać w zasadzie w parafiach, do których należą. Wynika to z norm, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego odnośnie sakramentów: Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii (I Komunia św.), Namaszczenia Chorych, Małżeństwa.

Racje duszpasterskie

Parafia zapewnia trwały udział w życiu Kościoła. Udział ten wyraża się zwłaszcza w uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej.Świecki katolik ma najpełniejszy przystęp do rzeczywistości Kościoła w parafii. Na proboszczu parafii spoczywa odpowiedzialność i obowiązek odnośnie do zorganizowania i przebiegu przygotowania do sakramentów. On też podejmuje decyzję, czy ktoś jest wystarczająco przygotowany i może być dopuszczony do danego sakramentu.

II. Pierwsza Komunia święta w parafii przynależności

Dzieci powinny przystępować do I Komunii św. w swoich parafiach, również wówczas, kiedy na lekcje religii uczęszczają w szkole położonej na terenie poza parafią ich przynależności. W parafii uczestniczą bowiem we Mszy św. niedzielnej, dzięki czemu na trwałe wkorzeniają się we wspólnotę Kościoła, poznają ją i wychowują się do regularnego udziału w jej życiu, zwłaszcza we Mszy św. w niedzielę. Nie zabezpiecza tego grupa szkolna, która przez pewien czas może dać nawet głębsze przeżycie wiary, lecz w dłuższej perspektywie niesie niebezpieczeństwo zaniechania życia religijnego. Grupa szkolna kończy się bowiem z chwilą ukończenia szkoły. Wówczas brak wkorzenienia w parafię może przejawić się w utracie więzi z Kościołem, zwłaszcza przez permanentną absencję na Mszy św. Niedzielnej

III. Pierwsza Komunia święta poza parafią przynależności

Jeśli istnieją poważne racje, aby dziecko przystąpiło do I Komunii poza parafią swej przynależności, można na to się zgodzić bez osobnego odnoszenia się do Kurii lub Biskupa diecezjalnego. Wówczas proboszcz a quo winien na piśmie zaświadczyć proboszczowi ad quem, że dziecko spełnia wymogi i jest przygotowane do przyjęcia I Komunii św. Jeżeli natomiast w zaświadczeniu stwierdzi, że nie jest przygotowane, wtedy proboszcz ad quem bierze odpowiedzialność za przygotowanie dziecka i on podejmuje decyzję, kiedy dziecko może przystąpić do I Komunii św. O fakcie Komunii powinien powiadomić proboszcza a quo.

 

IV. W sposób podobny należy postępować przy udzielaniu innych

Sakramentów

 

Renowcja polichromii w drewnianym

kościele św. Fabiana i Sebastiana

 

Transmisja:

YouToube / Bazylika Krotoszyn

 

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie


Wezwanie do chorego z sakramentami

(tel. wyłącznie do chorych!)

7 9 7 - 8 5 8 - 4 6 6

Wszystkie pozostałe sprawy załatwiamy w biurze

tel. 62 725-29-03 w godz. od 9.00 do 12.00

 

Msze święte:

Niedziela - 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00 (od IX do V), 20.00 (od VI do VIII)
Dni powszednie - 6.30, 7.15, 8.00, 18.30

Adoracja:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- w dni powszednie

od 8.30 do 18.30

- w niedziele i  święta

od 13.00 do 16.00

Spowiedź święta:

- dni powszednie

15 min. przed każdą mszą św. poranną
30 min przed mszą św. wieczorną

- w I piątki miesiąca od 9.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 17.00

- soboty od 16.00 do 17.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: poniedziałek - 9.00-11.00
i 16.00-17.00; 19.00 (tylko dla narzeczonych)
wtorek - sobota 9.00-11.00

 

Komentarz do Ewangelii

 

Caritas

Specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie i chodziki są do wypożyczenia w godzinach urzędowania biura parafialnego -

od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00.

 

Indywidualne umówienie terminu i godziny odbioru sprzętu - tel. nr 62 725 29 03 (biuro parafialne).


  Kwestonet