Powołanie Rady Parafialnej

 Rada Parafialna

 

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie pierwsze udokumentowane ukonstytuowanie i posiedzenie Rady Parafialnej pochodzi z dnia 18 listopada 1945 roku. W protokole posiedzenia zanotowano: Działo się w biurze parafialnym w Krotoszynie dnia 18 listopada 1945 r. Pismem przewodniczącego z dnia 10 listopada 1945 r. zwołano na dzień dzisiejszy, godz. 17., posiedzenie Rady Parafialnej. Zaproszenie pisemne doręczono wszystkim członkom na czas (po myśli art. 125) z podaniem następującego porządku obrad (…). Na zaproszenie wstawili się członkowie:
Pp Ignacy Hybsz,
Kazimierz Grabski, inż.
Jerzy Kolasiński, dr med.
Władysław Krzak, dyr. Państw. Gimn.
Franciszek Lesiński, rolnik
Antoni Michałek, urzędnik adm.
Jan Nasiadek, nauczyciel
Jan Stróżewski, kupiec
Przewodniczący Ks. prob. F. Winiecki zagaił posiedzenie powitaniem członków i w krótkim przemówieniu omówił zadania członków i ich współpracę z rządcą parafii.(…) Posiedzenie Rady Parafialnej zakończono o godz. 19.

 

Kolejne posiedzenie Rady miało miejsce 15 marca 1946 roku. Protokoły zebrań świadczą, że Rada zbierała się kilka razy do roku (np. w roku 1946 cztery razy) i służyła głosem doradczym w sprawach administracyjnych i ekonomicznych.

 

Sięgając do tradycji, ale przede wszystkim w oparciu o wymogi prawne Kościoła, podejmujemy wyzwanie, aby wraz z I. niedzielą adwentu 2013 roku (1.XII) na nowo powołać w naszej parafii Radę Parafialną.

 

Normy Kościoła na temat pracy Rady Parafialnej:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego:
„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532”. (kan. 537)

2. I Synod Diecezji Kaliskiej:

W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. (Statut 116)
Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. (Statut 117)
W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. (Statut 118)

 

 

 Parafialna Rada Duszpasterska

 

W parafii powinna również istnieć Parafialna Rada Duszpasterska. Zaczątkiem takiej Rady są spotkania z katechetami (obyło się 28 sierpnia 2013 r.) oraz (cotygodniowe) duszpasterskie spotkania kapłanów.

I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

W każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską. (Statut 132)
Cele i zadania Rady:
− Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok).
− Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.
− Przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic.
− Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów
dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych).
− Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.
− Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.
− Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.
− Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Członkowie Rady (Statut 133):
− wikariusze
− przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, znajdującej się na terenie parafii
− katecheci w liczbie 1-3 osób
− organista
− kościelny
− po jednym przedstawicielu z Rady parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego
− przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3 osób
− przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób
− członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim. (Statut 136)

 

 

 

Renowcja polichromii w drewnianym

kościele św. Fabiana i Sebastiana

 

Transmisja:

YouToube / Bazylika Krotoszyn

 

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie


Wezwanie do chorego z sakramentami

(tel. wyłącznie do chorych!)

7 9 7 - 8 5 8 - 4 6 6

Wszystkie pozostałe sprawy załatwiamy w biurze

tel. 62 725-29-03 w godz. od 9.00 do 12.00

 

Msze święte:

Niedziela - 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00 (od IX do V), 20.00 (od VI do VIII)
Dni powszednie - 6.30, 7.15, 8.00, 18.30

Adoracja:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- w dni powszednie

od 8.30 do 18.30

- w niedziele i  święta

od 13.00 do 16.00

Spowiedź święta:

- dni powszednie

15 min. przed każdą mszą św. poranną
30 min przed mszą św. wieczorną

- w I piątki miesiąca od 9.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 17.00

- soboty od 16.00 do 17.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: poniedziałek - 9.00-11.00
i 16.00-17.00; 19.00 (tylko dla narzeczonych)
wtorek - sobota 9.00-11.00

 

Komentarz do Ewangelii

 

Caritas

Specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie i chodziki są do wypożyczenia w godzinach urzędowania biura parafialnego -

od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00.

 

Indywidualne umówienie terminu i godziny odbioru sprzętu - tel. nr 62 725 29 03 (biuro parafialne).


  Kwestonet