Czym jest RÓŻANIEC RODZICÓW?

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Przez miesiąc każda z osób odmawia jedną tajemnicę tak, aby codziennie w intencji dzieci został odmówiony cały różaniec. Modlitwą objęci są automatycznie chrześniacy, dzieci z duchowej adopcji, zięciowie i synowe.

Intencje:

- prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.

- Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

- Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

- O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.

- w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego"

 

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)


Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
Ofiarowania Pańskiego (2 II),
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).


KWESTIE ORGANIZACYJNE - informacje oraz zapisy do 4 róży: ks. Marcin Nowicki ksmarcinnowicki@gmail.com;


Modlitwę rozpoczynamy odmawiając Akt Zawierzenia:

pierwszego dnia 1 raz. Potem odnawiamy ten Akt co roku w dniu 8 grudnia w łączności z wszystkimi rodzicami na całym świecie, którzy modlą się za swoje dzieci. Intencji ogólnych nie musimy codziennie powtarzać, ale warto je pamiętać - aby nas formowały w rozważaniach tajemnic różańcowych. Warto też zwłaszcza na początku miesiąca 2-3 dni przeczytać zaznaczony urywek Pisma Świętego odpowiadający danej tajemnicy. Wiele pomocy uzyskuje się dla swoich dzieci propagując ten Różaniec Rodziców, a także ofiarując swoje cierpienia (fizyczne i duchowe) w tych intencjach. Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych http://www.rozaniecrodzicow.pl/download/Intencje_do_Tajemnic.pdf

Następnie należy:
1.Odmawiać codziennie wyznaczoną dziesiątkę różańca (Ojcze nasz, Zdrowaś... x10, Chwała ....) Osoba która odmawia 1. tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz ... ; 3 x Zdrowaś ...( o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu ... .

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o 1 do przodu; np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za miesiąc 2 radosną, a w kolejnym 3 -cią itd., zgodnie z następstwem Różańca św. Po tajemnicach radosnych są tajemnice światła, potem bolesne i chwalebne – a następnie znowu radosne i tak dalej.

Rozważanie jednej tajemnicy przez cały miesiąc w kontekście miłości do dziecka powoduje czasem pogłębioną refleksję nad daną sprawą.

Nie odmówienie danego dnia dziesiątki różańca nie jest grzechem, ale zaniechaniem pewnych łask, dobra jakie mogliśmy uzyskać a nie uzyskaliśmy. Nie jest to nic specjalnie nagannego, kiedy zdarzy się wyjątkowo i może być okazją do pozytywnej refleksji nad własnym życiem duchowym, nad stanem wypełniania swoich obowiązków rodzicielskich itp. Gdyby jednak było wyrazem lekceważenia podejmowanych obowiązków czy wręcz cynicznym wykorzystywaniem faktu, iż inni się modlą za moje dzieci to ja sobie odpuszczę, to stanowi już wyraźny problem.

Należy zgłosić informację, gdy ktoś będzie chciał w jakiś sposób zakończyć przynależność do Róży (np. założy własną Różę). Animator ma także obowiązek odpowiednio zareagować, gdy z daną osobą nie ma długiego kontaktu, wobec czego nie można potwierdzić, czy trwa w modlitwie.

 


Tekst opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl, na której można znaleźć pełny opis tego dzieła.
 « powrót

 

Renowcja polichromii w drewnianym

kościele św. Fabiana i Sebastiana

 

Transmisja:

YouToube / Bazylika Krotoszyn

 

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie


Wezwanie do chorego z sakramentami

(tel. wyłącznie do chorych!)

7 9 7 - 8 5 8 - 4 6 6

Wszystkie pozostałe sprawy załatwiamy w biurze

tel. 62 725-29-03 w godz. od 9.00 do 12.00

 

Msze święte:

Niedziela - 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00 (od IX do V), 20.00 (od VI do VIII)
Dni powszednie - 6.30, 7.15, 8.00, 18.30

Adoracja:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- w dni powszednie

od 8.30 do 18.30

- w niedziele i  święta

od 13.00 do 16.00

Spowiedź święta:

- dni powszednie

15 min. przed każdą mszą św. poranną
30 min przed mszą św. wieczorną

- w I piątki miesiąca od 9.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 17.00

- soboty od 16.00 do 17.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: poniedziałek - 9.00-11.00
i 16.00-17.00; 19.00 (tylko dla narzeczonych)
wtorek - sobota 9.00-11.00

 

Komentarz do Ewangelii

 

Caritas

Specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie i chodziki są do wypożyczenia w godzinach urzędowania biura parafialnego -

od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00.

 

Indywidualne umówienie terminu i godziny odbioru sprzętu - tel. nr 62 725 29 03 (biuro parafialne).


  Kwestonet